Našički web portal, Glas Slavonije i Radio Našice pišu o Get Ready for New Challenges