Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

U sastavu Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice nalaze se tri pedagoške jedinice: Gimnazija, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola i Industrijsko-obrtnička škola. Po broju učenika pripadamo među najveće srednje škole u RH. Tijekom šk. god. 2018./2019. školu pohađa 957 učenika u 46 razredna odjela, s zaposlenih 125 djelatnika. U školi postoje programi za redovite učenike te za odrasle polaznike.
Obrazovna područja za redovite učenike:
Trogodišnji programi
STROJARSTVO – zanimanje: automehatroničar,  majstor kućnih instalacija
TRGOVINA – zanimanje: prodavač
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – zanimanje: kuhar, konobar, slastičar
OSOBNE USLUGE – zanimanje: frizer
OSTALE USLUGE – zanimanje: pomoćni soboslikar-ličilac, soboslikar-ličilac
PREHRANA – zanimanje: pekar, mesar
Četverogodišnji programi
ELEKTROTEHNIKA – zanimanje: tehničar za elektroniku
EKONOMIJA – zanimanje: ekonomist
POLJOPRIVREDA – zanimanje: poljoprivredni tehničar opći
GIMNAZIJA – zanimanje: opća, jezična, prirodoslovno-matematička

Stručnost nastavnog osoblja je na visokoj razini, a odlazeći na stručna usavršavanja (županijski stručni aktivi te državni skupovi) unaprjeđuju svoju nastavu, sudjelujući u razmjeni ideja, stavova i primjera dobre prakse s drugim nastavnicima u RH. Dio nastavnika je napredovao u zvanje mentora (17 nastavnika) i savjetnika (4 nastavnika) te cijelo nastavno osoblje škole uključeno je u proces samovrednovanja na državnoj razini. Nastavnici aktivno sudjeluju u edukacijama kojima je cilj osposobljavanje o korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, kao što su ECDL i ICT-Edu edukacije. Od šk. god. 2014./2015. naša se škola priključila sve većem broju osnovnih i srednjih škola u RH koje u svom odgojno-obrazovnom radu koriste aplikaciju E-dnevnik za nastavnike i učenike.
Škola potiče sve oblike projekata u suradnji s drugim školama, institucijama i lokalnom zajednicom promičući vrijednosti učenja za život. Kontinuirano sudjelujemo u programu PISA, DSD, Projekt građanin, Juvenes Translatores, Želim biti majstor, projekt Šafran, Quadrilla, 10 škola 10 umjetnika, osvojili smo nagradu za Najljepši školski vrt u RH u 2013./2014. Dobitnici smo nagrade Otisak srca, za najinovativniji model volontiranja mladih u lokalnoj zajednici u 2012./2013., a kao nastavak aktivnosti, osnovan je 2013. god. školski volonterski klub Otvoreno srce čiji članovi djeluju i promiču volonterski angažman u školi i lokalnoj zajednici, građanski odgoj, razvoj aktivizma, solidarnosti te socijalnih vještina. Nastavnici i učenici sudjeluju u kulturnim i javnim događanjima u obliku školskih projekata i obilježavanja važnijih datuma (Tjedan kreativnosti, Dan ekonomije, trgovine i ugostiteljstva, Dani slavonske šume, Geometrijska škola Stanka Bilinskog, školski Godišnjak, Govornička škola, Život bez predrasuda itd.). Učenici kontinuirano sudjeluju na državnim natjecanjima i smotrama gdje postižu zapažene rezultate.

Više na SSIK

Image result for srednja škola isidora kršnjavoga našice