O projektima

European Practice for Better Skills / Europska praksa za bolje vještine, Erasmus+ 2020./2022.

Vrijednost projekta: 52 994,00 EUR

Projektnom je osigurano stručno usavršavanje za 24 učenika u Italiji, Portugalu i Sloveniji te stručna usavršavanja za dva profesora u Sloveniji. Projektni tim škole, u čijem su sastavu prof. Barbara Bošnjak, prof. Josip Brkić, prof. Sanja Kurucić i prof. Goran Knežević, osmislio je provedbu stručne mobilnosti za sljedeća stručna zanimanja: kuhar, slastičar, tehničar za elektroniku i automehatroničar. Učenici koji će ići na stručnu mobilnost u Italiju i Sloveniju provest će 3 tjedna stručne prakse u navedenim zemljama, dok je mobilnost u Portugalu planirana u trajanju od 2 tjedna stručne prakse.

Planirane projekte aktivnosti pomažu učenicima u jačanju stručnih vještina i jezičnih kompetencija, u razvijanju timskog i suradničkog rada s drugim sudionicima iz EU zemalja, a u školske se kurikulume implementira europska dimenzija obrazovanja.

Projektom se želi motivirati i povećati interes učenika za strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, kako bi uža i šira lokalna zajednica shvatila vrijednosti strukovnog obrazovanja. Također, cilj nam je i integracija našeg obrazovnog sustava s europskim obrazovanjem i poduzetništvom te pružanje prilike učenicima i nastavnicima za obavljanjem radnih zadataka i poslova u novom okruženju u svrhu stjecanja novih iskustava i vještina.

Ovo je četvrti odobreni projektni prijedlog naše škole u posljednjih 6 godina, a što ukazuje na činjenicu kako se SŠ Isidora Kršnjavoga ozbiljno i sustavno posvećuje internacionalizaciji škole te stvaranju mogućnosti za stjecanje inozemne stručne prakse naših učenika.

Get Ready for New Challenges/Pripremi se za nove izazove, Erasmus+ 2018./2019.

Vrijednost projekta: 90 121,00 EUR

Učenici i nastavnici našičke srednje škole ponovno sudjeluju u programima mobilnosti te postaju već iskusni i dugogodišnji korisnici programa Erasmus+.

Kroz projekte želimo unaprijediti kvalitetu obrazovanja u samoj ustanovi, povezati školu s nacionalnim i internacionalnim partnerima iz obrazovnog područja i realnog sektora te doprinijeti tome da učenici nakon školovanja budu što konkurentniji na tržištu rada. Učenici strukovnih zanimanja (smjer kuhar, tehničar za elektrotehniku, slastičar i agrotehničar) našičke srednje škole pohađaju stručnu praksu u tvrtkama u Portugalu, Italiji, Sloveniji i Češkoj kroz projektne aktivnosti u sklopu Programa Erasmus+ 2018./2019. Škola nositelj projekta u Programu Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja je Srednja Škola Isidora Kršnjavoga Našice, partneri na projektu su: portugalska organizacija Bragamob, slovenska strukovna škola Šolski center Celje, talijanska organizacija Euroform te češka organizacija Edumob. Projekt financira Europska unija, a sredstva je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU. Tijekom dvotjednog/trotjednog stručnog osposobljavanja u obliku odrađivanja stručne prakse, učenicima će biti pružena mogućnost stjecanja specifičnih znanja i vještina kroz primjenu novih i suvremenijih oblika metoda rada, stjecanje novih i usavršavanje već stečenih znanja i vještina, upoznavanje s radnom praksom zemalja primateljica, unaprjeđenje jezičnih kompetencija te edukacija iz područja međukulturalnosti, građanstva i tolerancije različitosti. Kako bi stekli iskustvo inozemne stručne prakse i slijedom toga unaprijedili stručne kompetencije razmjenjujući znanja i iskustva sa stručnim kadrovima zemalja primateljica, bit će realizirana mobilnost 34 učenika drugih, trećih i četvrtih razreda spomenutih struka. Učenici 2. razreda agrotehničar ići će na praksu u Češku, učenici 3. razreda kuhara i dio učenika 4. razreda tehničara za elektroniku ići će u Portugal, učenici 3. razreda slastičara te drugi dio učenika 4. razreda tehničara za elektroniku ići će u Italiju, dok učenici 3. razreda tehničara za elektroniku idu u Sloveniju. Učenicima su dodijeljeni mentori koji će ih upoznati s poslovanjem tvrtke te ih poučiti novim i suvremenijim metodama rada koje koriste u svom svakodnevnom radu. Mobilnost će biti realizirana tijekom veljače, ožujka i travnja 2019., a prethodit će joj pripremne aktivnosti: jezične, kulturološke, pedagoške i stručne. Nakon završene mobilnosti učenici će dobiti certifikat, odnosno Europass koji će im služi kao dokaz odrađene inozemne prakse i koji je priznat kao uvjerenje kojim se dokazuje i vrednuje posjedovanje stručnih kompetencija, priznatih u svim zemljama EU. Kroz ove mobilnosti učenici će unaprijediti svoje stručne, jezične i socijalne kompetencije koje će moći iskoristiti u svrhu bolje konkurentnosti na tržištu rada ili u svrhu nastavka školovanja.

Profesori odgovorni za pisanje projektnog prijedloga te provedbu projektnih aktivnosti su Barbara Bošnjak, Josip Brkić, Goran Knežević, Sanja Kurucić.

European Experience for SSIK’s Students , Erasmus+ 2017./2018.

Vrijednost projekta: 61 156,00 EUR

Učenici strukovnih zanimanja, smjer kuhar i tehničar za elektrotehniku našičke srednje škole, pohađat će stručnu praksu u tvrtkama u Portugalu i Španjolskoj kroz projektne aktivnosti u sklopu Programa Erasmus+ 2017./2018. Škola nositelj projekta u Programu Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja je Srednja Škola Isidora Kršnjavoga Našice. Partneri na projektu su španjolska i portugalska organizacija M.E.P. Europrojects Granada i Bragamob. Projekt financira Europska unija, a sredstva je odobrila Agencija za mobilnost i programe EU, u iznosu od 61 tisuću i 156 eura. Planirane projektne aktivnosti, pisanje projektnog prijedloga, kulturološke, jezične i stručne pripreme, mobilnost, diseminacija te evaluacija, doprinose povećanju stručnih kompetencija učenika strukovnih zanimanja, ali i doprinose jačanju organizacijskih i upravljačkih kompetencija ustanove te unaprjeđuju kvalitetu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Tijekom dvotjednog stručnog osposobljavanja u obliku odrađivanja stručne prakse, učenicima će biti pružena mogućnost stjecanja specifičnih znanja i vještina kroz primjenu novih i suvremenijih oblika metoda rada, stjecanje novih i usavršavanje već stečenih znanja i vještina, upoznavanje s radnom praksom u Španjolskoj i Portugalu, unaprjeđenje jezičnih kompetencija te edukacija iz područja međukulturalnosti, građanstva i tolerancije različitosti. U portugalski grad Bragu, jutros je otputovalo 12 učenika, smjer tehničar za elektroniku, i 5 kuhara te profesori u pratnji Barbara Bošnjak i Josip Brkić. U španjolski grad Granadu otputovalo je 10 učenika, 5 tehničara za elektroniku i 5 kuhara, a profesor u pratnji je Goran Knežević. Kako bi stekli iskustvo inozemne stručne prakse i slijedom toga unaprijedili stručne kompetencije razmjenjujući znanja i iskustva sa stručnim kadrovima u Portugalu i Španjolskoj, bit će realizirana mobilnost 27 učenika trećih i četvrtih razreda spomenutih struka. Sudionici mobilnosti bit će smješteni u španjolskom gradu Granadi te portugalskom gradu Bragi. Učenicima su dodijeljeni mentori koji će ih upoznati s poslovanjem tvrtke u kojoj će odrađivati svoju praksu te ih poučiti specifičnim znanjima, novim i suvremenijim metodama rada koje nemaju prilike naučiti tijekom svog školovanja u RH. Mobilnost će biti realizirana do 17. 2. 2018., a prethodile su joj pripremne aktivnosti: jezične, kulturološke, pedagoške i stručne. Nakon završene mobilnosti, učenici će dobiti certifikat, odnosno Europass koji će im služi kao dokaz odrađene inozemne prakse i koji je priznat kao uvjerenje kojim se dokazuje i vrednuje posjedovanje stručnih kompetencija, priznatih u svim zemljama EU. Kroz ove mobilnosti učenici će unaprijediti svoje stručne, jezične i socijalne kompetencije koje će moći iskoristiti u svrhu bolje konkurentnosti na tržištu rada ili u svrhu nastavka školovanja. Profesori odgovorni za provedbu projektnih aktivnosti su Barbara Bošnjak, Josip Brkić, Goran Knežević i Sanja Kurucić.

Education for Life, Erasmus+ 2015./2016.

Vrijednost projekta: 55 109,00 EUR

U sklopu programa Erasmus+ (Agencija za mobilnost i programe EU) 22 učenika trećih razreda Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice odlaze u Irsku (Dublin) na 2 tjedna (5.3.-20.3.2016.) gdje će odraditi stručnu praksu. Učenici su slijedećih zanimanja: Tehničar za elektroniku, Kuhar, Konobar, Frizer, Automehatroničar i Instalater kućnih instalacija. U pratnji učenika će biti i tri profesora škole, točnije, ravnatelj Željko Filjak, knjižničarka Sanja Kurucić i profesor elektrotehničke skupine predmeta i računalstva Josip Brkić. Glavni cilj projekta je jačanje stručnih kompetencija učenika, unapređenje specifičnih vještina i sposobnosti. Naravno razvijaju se i jezične i transverzalne vještine. Profesori odgovorni za provedbu projektnih aktivnosti su Sanja Kurucić i Josip Brkić.