Solski center Celje

Školski centar Celje (ŠC Celje) je javna obrazovna ustanova koja se sastoji od:
• Gimnazije Lava,
• Srednja škola za kemiju, elektrotehnikeui računalstvo
• Srednja škola za uslužne djelatnosti i logistiku
• Srednja škola za graditeljstvo i zaštitu okoliša
• Srednja škola za strojarstvo, mehatroniku i medije
• Visoka strukovna škola
• Centar za obuku među tvrtkama

Od 316 zaposlenika, visoko obrazovani stručnjaci nalaze se u različitim općim i stručnim područjima. U našem školskom centru godišnje se školuje i osposobljava više od 3 000 učenika, 300 studenata i 300 odraslih osoba u različitim formalnim obrazovnim programima.

Školski centar Celje je obrazovna institucija koja je svjesna važnosti pružanja kvalitetnog obrazovnog procesa na svim srednjim i višim školama te u programima obrazovanja odraslih. Razvijamo partnerstva s užom i širom zajednicom, kao i međunarodnu suradnju. Odgovaramo na promjene u tehnologijama i potrebama na tržištu rada, a uvodimo inovacije u pedagoškom i razvojnom radu. Brinemo se o korisnosti stečenih teorijskih znanja u praksi, čime povećavamo razinu znanja i obrazovanja za gospodarski, kulturni i društveni razvoj regije. Sudjelujemo u mnogim projektima iz europskih fondova i programa te odgovorno surađujemo sa partnerima na provedbi i stjecanju općih, stručnih, tehničkih i drugih vještina, prepoznatih, kako u zemlji, tako i inozemstvu.

Više na http://www.sc-celje.si