Radio Našice prati događanja u SSIK-a u sklopu programa Erasmus+