OBAVIJEST ZA UČENIKE – Objavljen natječaj u sklopu projekta ERASMUS+ 2018.

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE

raspisuje NATJEČAJ

za mobilnost učenika u svrhu sudjelovanja u projektnim aktivnostima u okviru ERASMUS+ programa KA1; Mobilnost u svrhu stručne prakse u školskoj godini 2018./2019.

PROJEKT MOBILNOSTI SREDNJE ŠKOLE ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE

Get Ready for New Challenges

 1. Odobreno je 22 mobilnosti u trajanju od 21 dan, od 16. veljače do 9. ožujka 2019. u Portugal i Italiju. U projektu sudjeluju partnerske/posredničke organizacije iz Portugala i Italije koje će učenicima pronaći tvrtke za obavljanje stručne prakse. Sudionici mobilnosti su učenici trećih i četvrtih razreda koji se obrazuju za sljedeća zanimanja: tehničar za elektroniku (4. razred) i kuhar, slastičar, konobar (3. razred).
 2. Odobreno je 12 mobilnosti u trajanju od 16 dana, od 30. ožujka do 13. travnja 2019. u Sloveniju i Češku. U projektu sudjeluju partnerske/posredničke organizacije iz Slovenije i Češke koje će učenicima pronaći tvrtke za obavljanje stručne prakse. Sudionici mobilnosti su učenici drugih i trećih razreda koji se obrazuju za sljedeća zanimanja: tehničar za elektroniku (3. razred) i agrotehničar (2. razred).

 

Odabir učenika izvršit će se prema uvjetima za prijavu, a izvršit će ga povjerenstvo u sastavu: ravnatelj, razrednik, voditelj stručne prakse, profesor stručnih predmeta, profesor engleskog jezika i voditelj projekta.

Uvjeti za prijavu odlaska na stručnu praksu u inozemstvo:

 • Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a pohađa četvrti razred smjera tehničara za elektroniku
 • Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a pohađa treći razred smjera tehničara za elektroniku
 • Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a treći razred smjera kuhar
 • Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a treći razred smjera konobar
 • Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a treći razred smjera slastičar
 • Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a drugi razred smjera agrotehničar
 • Učenik/ca mora imati dobar, vrlo dobar ili odličan uspjeh na kraju prethodno završenog razreda
 • Učenik/ca mora imati vrlo dobru ili odličnu ocjenu iz predmeta Praktična nastava na kraju prethodno završenog razreda
 • Učenik/ca mora imati dobro ili uzorno vladanje. Učenici koji imaju izrečenu pedagošku mjeru ukora Razrednog vijeća ili opomene pred isključenje nemaju pravo sudjelovati.
 • Učenik/ca mora do 9. listopada 2018. predati svoju prijavu (u zatvorenoj kuverti, naslovljenu Erasmus+ 2018.) u tajništvo škole (radno vrijeme od 6:30 do 14:30)
 • Dva/tri tjedna stručne prakse su na poziv. Realizirat će se isključivo po odluci povjerenstva kao vid nagrade za učenike koji pokazuju radišnost te želju za stjecanjem novih znanja i vještina.
 • Učenici moraju za natječaj predati u tajništvo škole sljedeće dokumente:

1. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda

3. Presliku osobne iskaznice

4. Izjavu roditelja (ovjerena kod javnog bilježnika) da su suglasni za sudjelovanjem njihovog djeteta u projektnim aktivnostima (Obrazac 1) – izjava može biti ovjerena i nakon odabira učenika

5. Europass CV na hrvatskom i engleskom jeziku  (Obrasci 2 i 3)

– više informacija i primjere pronađite u Priručniku s uputama za popunjavanje (na web stranici škole) ili na sljedećoj adresi

https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/examples

6. Kratku zamolbu (Obrazac 4)

7. Motivacijsko pismo (Obrazac 5) – postoje kratke upute za pisanje motivacijskog pisma na web stranici škole

8. Pismo preporuke voditelja stručne prakse/nastavnika stručnih predmeta (Obrazac 6)

9. Privola (Obrazac 7)

VAŽNA NAPOMENA:

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti prihvaćene.

Rezultati će biti objavljeni do 12. listopada 2018. na web stranici škole. Pravo žalbe može se ostvariti do 17. listopada. Žalbu predati u tajništvo škole do 17. listopada 2018.

 

ŠKOLA U SURADNJI S PARTNERIMA ORGANIZIRA UČENICIMA SLJEDEĆE:

 • Roditeljski sastanak za navedene razrede
 • Besplatne dodatne jezične pripreme za engleski jezik u trajanju od 20 sati za učenika koja praksa traje 2 tjedna
 • Besplatni on-line tečaj engleskog jezika za učenike kojima praksa traje 3 tjedna
 • Besplatnu pedagoško-psihološku pripremu za obavljanje stručne prakse u trajanju od 10 sati
 • Besplatnu stručnu pripremu za obavljanje stručne prakse u trajanju od 10 sati
 • Besplatnu kulturološku pripremu – nositelj partnerska organizacija
 • Kupovinu zrakoplovnih karata
 • Prijevoz do i od zračne luke
 • Smještaj uz tri obroka
 • Osobe u pratnji (profesori škole)
 • Pokaz za lokalni prijevoz
 • Financijska sredstva za životne troškove
 • Osiguranje od nezgode na radnom mjestu, putno osiguranje te osiguranje od odgovornosti
 • Europsku zdravstvenu iskaznicu
 • 24 satni hitni kontakt pratitelja i partnera
 • Svi sudionici dobit će Europass Mobility i certifikat o obavljenoj stručnoj praksi

SVA PLAĆANJA ZA UČENIKE I SVE DOZNAKE UČENICIMA SE OBAVLJAJU PREMA PROPISIMA EUROPSKE KOMISIJE

Uvjeti_natjecaja1

Suglasnost_roditelja_-_obrazac_1

CVTemplate_hr_-_obrazac_2

Zamolba_-_obrazac_4

CVTemplate-eng_-_obrazac_3

Motivacijsko_pismo_–_obrazac_5

Preporuka_nastavnika_-_obrazac_6

Privola_-_obrazac_7

Smjernice_za_pisanje_motivacijskog_pisma

CVInstructions