Dan otvorenih vrata

U našoj školi održan je Dan otvorenih vrata Škole 12. travnja 2019.

S obzirom da je cilj Dana otvorenih vrata Škole je približiti rad Škole javnosti, odnosno školama, vrtićima, lokalnoj upravi te ostalim kulturnim institucijama grada i mi smo se uključili u njegovo obilježavanje, odnosno iskoristili smo priliku predstaviti mogućim našim budućim učenicima Erasmus + projekte. Tako smo zamolili učenike koji su bili na mobilnosti u Bragi (Portugal), smjer kuhara, da za degustaciju pripreme neka jela koja su naučili pripremati na stručnoj praksi. Isto tako smo zamolili učenice iz smjera slastičara da pripreme koji zanimljiv slatki desert, odnosno da nam pokažu što su to naučili na stručnoj mobilnosti u Torinu (Italija). Učenici smjera tehničara za elektroniku su u učionici pripremili promotivni materijal za posjetitelje Dana otvorenih vrata Škole te su s učenicima nižih razreda, a i onih koji su dolazili u posjet tog dana našoj školi, dijelili svoja iskustva koja su stekli u Bragi i Torinu za vrijeme stručne prakse.

Na ovaj način smo željeli što više sadašnjih i budućih učenika naše škole upoznati sa svim prednostima Erasmus + mobilnosti, podijeliti naša iskustva s dosadašnjim projektima koje smo realizirali i probuditi u njima interes da se i sami uključe u buduće aktivnosti koje kao Škola planiramo.