Novi Erasmus+ projekt za naše strukovnjake

Agencija za mobilnosti i programe EU je, na temelju Odluke o dodijeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu, za program Erasmus+, za Ključnu aktivnost 1 – za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, prihvatila projektni prijedlog SŠ Isidora Kršnjavoga Našice u vrijednosti od 63.527,00 Eura.

Naziv odobrenog projektnog prijedloga je European Practice for Better Skills (Europska praksa za bolje vještine) i projektnom je osigurano stručno usavršavanje za 24 učenika u Italiji, Portugalu i Sloveniji te stručna usavršavanja za dva profesora u Sloveniji. Projektni tim škole, u čijem su sastavu prof. Barbara Bošnjak, prof. Josip Brkić, prof. Sanja Kurucić i prof. Goran Knežević, osmislio je provedbu stručne mobilnosti za sljedeća stručna zanimanja: kuhar, slastičar, tehničar za elektroniku i automehatroničar. Učenici koji će ići na stručnu mobilnost u Italiju i Sloveniju provest će 3 tjedna stručne prakse u navedenim zemljama, dok je mobilnost u Portugalu planirana u trajanju od 2 tjedna stručne prakse.

Planirane projekte aktivnosti pomažu učenicima u jačanju stručnih vještina i jezičnih kompetencija, u razvijanju timskog i suradničkog rada s drugim sudionicima iz EU zemalja, a u školske se kurikulume implementira europska dimenzija obrazovanja.

Projektom se želi motivirati i povećati interes učenika za strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem, kako bi uža i šira lokalna zajednica shvatila vrijednosti strukovnog obrazovanja. Također, cilj nam je i integracija našeg obrazovnog sustava s europskim obrazovanjem i poduzetništvom te pružanje prilike učenicima i nastavnicima za obavljanjem radnih zadataka i poslova u novom okruženju u svrhu stjecanja novih iskustava i vještina.

Ovo je četvrti odobreni projektni prijedlog naše škole u posljednjih 6 godina, a što ukazuje na činjenicu kako se SŠ Isidora Kršnjavoga ozbiljno i sustavno posvećuje internacionalizaciji škole te stvaranju mogućnosti za stjecanje inozemne stručne prakse naših učenika.